📍 ขอขอบคุณ “ลุงหมอ” Admin จากเพจ “อายุรศาสตร์ ง่ายนิดเดียว” ที่มาร่วมพูดคุย ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ เรื่อง “การอ่านจากสองมุมมอง”

📍 ขอขอบคุณ “ลุง

Read more

📢 พบกับ “ลุงหมอ” Admin จากเพจ “อายุรศาสตร์ ง่ายนิดเดียว” ที่จะมาร่วมพูดคุย ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ เรื่อง “การอ่านจากสองมุมมอง” , “New normal ชีวิตวิถีใหม่” , “จุดเปลี่ยนสุขภาพ”

📢 พบกับ “ลุงหมอ

Read more

📍 TK Square korat ขอขอบคุณ คุณหมอ จากเพจ อายุรศาสตร์ ง่ายนิดเดียว ที่ได้ให้ความกรุณาในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย , การประกวดวาดภาพระบายสี , การประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ Reading for happy quarantine “ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ 😊 #tksquarekorat

Read more