📍“ความรู้เบื้องต้นของสี พื้นฐานของสี และคุณสมบัติของสี ที่มีต่อเรา’”

🌧✏️สี เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานมากแล้ว สีมีหลากหลายมากมาย สีเกิดจากมาจากธรรมชาติ และสีที่เราสร้างขึ้นมา สีมีผลต่อเรา มากมาย เช่น ความรู้สึก อารมณ์ สีมีอิทธิพลต่อเราเป็นอย่างมาก และ เราก็ใช้ประโยชน์จากสี ได้อย่างมากมาย

📝แหล่งที่มา : https://is.gd/Ta2C1k