📍“สีสื่อความหมายอย่างไร ในการออกแบบโลโก้’”

🌧✏️นักจิตวิทยามีความเชื่อว่า ‘สี’ มีความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกและอารมณ์ของเราทุกคน ซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายแตกต่างกันออกไป อารมณ์ความรู้สึกที่ได้ก็แตกต่างไปด้วยเช่นกัน โดยความหมายของสีอาจขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ในขณะนั้น รวมไปถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศด้วย

โดยการเลือก ‘สี’ ต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างโลโก้แบรนด์สำหรับธุรกิจ SMEs นั้น จำเป็นต้องเลือกสีที่เหมาะสมและสามารถสื่อความหมายออกมาได้ตรงตามนโยบายขององค์กรด้วย มาดูกันว่าสีต่าง ๆ มีความหมายว่าอย่างไร และเหมาะสมกับธุรกิจของเราหรือไม่
📝แหล่งที่มา : https://is.gd/o7AZ8a