📍 ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “วัฒธรรมแห่งสยาม” ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563

📍 ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “วัฒธรรมแห่งสยาม” ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563

⭐️ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 4 รางวัล ได้แก่
1. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ The box” จาก ทีม Goova
2. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ น้ำพริก Ai” ทีม Inner Acting
3. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ Untitled” ทีม Makabyam production & Bingsu Picture
4. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ วัฒนธรรมพื้นบ้าน”จากทีม Mission

#tksquarekorat