📍 ขอขอบคุณ “ลุงหมอ” Admin จากเพจ “อายุรศาสตร์ ง่ายนิดเดียว” ที่มาร่วมพูดคุย ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ เรื่อง “การอ่านจากสองมุมมอง”

📍 ขอขอบคุณ “ลุงหมอ” Admin จากเพจ “อายุรศาสตร์ ง่ายนิดเดียว” ที่มาร่วมพูดคุย ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ เรื่อง “การอ่านจากสองมุมมอง” “ลุงหมอ”เป็นกำลังสำคัญจะช่วยให้การอ่าน การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริม การพัฒนาอย่างยั้งยืน

👉🏻 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น.

#tksquarekorat