📍 ขอขอบคุณ อาจารย์พหลยุทธ บุตรจู อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

📍 ขอขอบคุณ อาจารย์พหลยุทธ บุตรจู อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
#tksquarekorat