📍ขอขอบคุณ อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

📍ขอขอบคุณ อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคภาพพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
#tksquarekorat