📍ขอขอบคุณ อาจารย์ภาณุวัฒน์ สิริกัน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

📍ขอขอบคุณ อาจารย์ภาณุวัฒน์ สิริกัน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการแต่งสีภาพในงานภาพยนตร์ ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
#tksquarekorat