⭐️⭐️ ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “Reading for happy quarantine” ⭐️⭐️

⭐️⭐️ ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “Reading for happy quarantine” ⭐️⭐️

📷 จากน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่รักในการถ่ายภาพ ร่วมประกวดภาพถ่ายความประทับใจ เมื่อต้องกักตัวอยู่บ้านกับหนังสือเล่มโปรด ในช่วงที่โรค COVID-19 กำลังระบาด

💡 โดยมีผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ดังนี้

👉🏻 ระดับประถมศึกษา

#รางวัลที่1
ด.ญ.ปานวาด เกษมสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

#รางวัลที่2
ด.ญ.ณภัณฑ์ภัค สุขจุ้ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

#รางวัลที่3
ด.ช.มัณฑ์ฏา สุขจุ้ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

#รางวัลที่4
ด.ช.วีรพล ชัยงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

#รางวัลที่5
ด.ญ.อนัญญา ประเมศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

👉🏻 ระดับมัธยมศึกษา

#รางวัลที่1
ด.ช.ศิวโรจน์ โล้เจริญรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

#รางวัลที่2
ด.ช.ปาณัสม์ ซื่อฐากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

#รางวัลที่3
นายธนภัทร ธูปทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

#รางวัลที่4
นายทิมมี่ แก้วประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

📍 สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ TK Square Korat

📍 ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลการประกวด ไม่สามารถมารับรางวัลตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อ TK Square Korat โทร : 0 4424 2558

#TKSquareKorat