“5 กิจกรรมก่อนนอน เสริมพัฒนาการ สานสายใยรักแม่-ลูกผูกพัน”

📌 “5 กิจกรรมก่อนนอน เสริมพัฒนาการ สานสายใยรักแม่-ลูกผูกพัน”

👶👩อีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างความผูกพันแม่และลูกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นก็คือ ช่วงเวลาก่อนเข้านอน เนื่องจากคลื่นสมองจะผ่อนคลายพิเศษ จิตใต้สำนึกจะเปิดกว้างออกอย่างเต็มที่ และดูดซับรับเอาข้อมูลสิ่งต่าง ๆ ในช่วงเวลานั้นเข้าไป ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคำพูด พฤติกรรม และการกระทำดี ๆ ของแม่ที่มีต่อลูก จะประทับเข้าไปอยู่ในความทรงจำที่ฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สำนึก และจะจดจำได้ไปตลอดชีวิต

📝แหล่งที่มา : http://url.ie/16csh