“ศิลปะกับเด็กจำเป็นหรือไม่”

📌 “ศิลปะกับเด็กจำเป็นหรือไม่”
👶🎨ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในวัยเด็กนับว่าเป็นวัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนาการ เด็กๆ สามารถใช้ความคิดและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวาดรูป ร้องเพลง การเล่นดนตรี ซึ่งสิงเหล่านี้นับว่าเป็นการแสดงออกทางศิลปะอีกทางหนึ่ง
📝แหล่งที่มา : https://is.gd/A2OsK3